Význam slovSlovníkMvýznam slova morfometrie

morfometrie

měření tvarů obv. zemského povrchu

www.vyznam-slov.cz