Význam slovSlovníkMvýznam slova morfologie

morfologie

nauka o tvarech; (jaz.) tvarosloví, nauka o struktuře a tvaru slov (včetně skloňování, časování, derivace atd.); forma a struktura organismu či některé jeho části (např. buňky); odvětví biologie, které se zabývá tvarem, formou a strukturou organismů

www.vyznam-slov.cz