Význam slovSlovníkMvýznam slova morfogenní

morfogenní

tvarující, ovlivňující změny nebo vývoj tvaru

www.vyznam-slov.cz