Význam slovSlovníkMvýznam slova morfogeneze, morfogenese

morfogeneze, morfogenese

vývoj tvaru, změna tvarových vlastností

www.vyznam-slov.cz