Význam slovSlovníkMvýznam slova morfinizmus, morfinismus

morfinizmus, morfinismus

chorobná závislost na morfinu

www.vyznam-slov.cz