Význam slovSlovníkMvýznam slova morfinista

morfinista

morfinik, jedinec chorobně závislý na morfinu

www.vyznam-slov.cz