Význam slovSlovníkMvýznam slova morfin

morfin

opiový alkaloid patřící mezi drogy, morfium

www.vyznam-slov.cz