Význam slovSlovníkMvýznam slova morfie

morfie

druhá část složených slov mající význam tvar, tvarový, tvárnost

www.vyznam-slov.cz