Význam slovSlovníkMvýznam slova morfém

morfém

nejmenší jednotka jazyka, která nese význam; souhrnný název pro předponu, příponu, kořen a koncovku

www.vyznam-slov.cz