Význam slovSlovníkMvýznam slova móresy

móresy

chování, způsoby

www.vyznam-slov.cz