Význam slovSlovníkMvýznam slova moréna

moréna

netříděný různorodý sediment vzniklý ledovcovou činností

www.vyznam-slov.cz