Význam slovSlovníkMvýznam slova mordovat

mordovat

vraždit, zabíjet

www.vyznam-slov.cz