Význam slovSlovníkMvýznam slova morbidnost

morbidnost

chorobnost, morbidita

www.vyznam-slov.cz