Význam slovSlovníkMvýznam slova morbidita

morbidita

nemocnost; chorobnost, morbidnost; poměr počtu nemocných jedinců vůči počtu všech (zdravých i rozličně nemocných) jedinců

www.vyznam-slov.cz