Význam slovSlovníkMvýznam slova moratorium

moratorium

pozastavení, zákaz, zmrazení; odklad

www.vyznam-slov.cz