Význam slovSlovníkMvýznam slova morálka

morálka

mravnost, souhrn mravních zásad, norem

www.vyznam-slov.cz