Význam slovSlovníkMvýznam slova moralizovat, moralisovat

moralizovat, moralisovat

vydávat mravní ponaučení, umravňovat

www.vyznam-slov.cz