Význam slovSlovníkMvýznam slova moralita

moralita

mravnost, mravní cítění; žánr středověkého dramatu

www.vyznam-slov.cz