Význam slovSlovníkMvýznam slova moped

moped

motorové kolo

www.vyznam-slov.cz