Význam slovSlovníkMvýznam slova minuskule

minuskule

malé písmeno abecedy (op. majuskule); v paleografii písmo psané v čtyřřádkové osnově

www.vyznam-slov.cz