Význam slovSlovníkMvýznam slova mechanika

mechanika

nauka o rovnováze a pohybu těles; strojní zařízení, mechanizmus

www.vyznam-slov.cz