Význam slovSlovníkLvýznam slova lustrum

lustrum

v římské říši jednou za pět let konaná oběť k očistě občanů;výpis (z pozemkových knih, rejstříků apod.);několikaleté funkční období

www.vyznam-slov.cz