Význam slovSlovníkLvýznam slova luminofor

luminofor

látka, ve které dochází k luminiscenci

www.vyznam-slov.cz