Význam slovSlovníkKvýznam slova koncentrický

koncentrický

soustředný

www.vyznam-slov.cz