Význam slovSlovníkKvýznam slova komponovat

komponovat

sestavovat, tvořit (obv. hudební dílo)

www.vyznam-slov.cz