Význam slovSlovníkKvýznam slova kolmatace

kolmatace

naplavování; zmenšování propustnosti zemin

www.vyznam-slov.cz