Význam slovSlovníkKvýznam slova kolidovat

kolidovat

křížit se, střetat se; překážet si; časově spadat vjedno

www.vyznam-slov.cz