Význam slovSlovníkKvýznam slova karbon

karbon

útvar mladších prvohor; usazenina tuhých zbytků paliva a olejů na vnitřních stěnách součástí spalovacích motorů

www.vyznam-slov.cz