Význam slovSlovníkFvýznam slova frázování

frázování

členění na určité celky

www.vyznam-slov.cz