Význam slovSlovníkFvýznam slova fibrilace

fibrilace

míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností;konečné stadium při mletí papíroviny v holendrech;text. rozvlákňování

www.vyznam-slov.cz