Význam slovSlovníkEvýznam slova examen

examen

zkouška, zkoušení

www.vyznam-slov.cz