Význam slovSlovníkEvýznam slova eudaimonizmus, eudaimonismus

eudaimonizmus, eudaimonismus

učení o blaženosti, etický princip, podle něhož cílem lidského jednání je dosahování osobní blaženosti

www.vyznam-slov.cz