Význam slovSlovníkEvýznam slova epistemologie

epistemologie

teorie poznání, gnozeologie, noetika

www.vyznam-slov.cz