Význam slovSlovníkEvýznam slova epistémé (řec.)

epistémé (řec.)

poznání; starořecké pojetí pravého poznání; podstatný celek poznání; vědění

www.vyznam-slov.cz