Význam slovSlovníkEvýznam slova epilování

epilování

odstraňování pesíků z kožešin vystřihováním

www.vyznam-slov.cz