Význam slovSlovníkEvýznam slova enkulturace

enkulturace

proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře

www.vyznam-slov.cz