Význam slovSlovníkEvýznam slova enkaustika

enkaustika

malířská technika užívající barev smíšených s voskem a následného vypálení

www.vyznam-slov.cz