Význam slovSlovníkEvýznam slova em.

em.

emeritní

www.vyznam-slov.cz