Význam slovSlovníkEvýznam slova Elohim

Elohim

bůh Jahve ve Starém zákoně

www.vyznam-slov.cz