Význam slovSlovníkEvýznam slova elevon

elevon

řídicí ploška na křídlech obvykle bezocasých letadel

www.vyznam-slov.cz