Význam slovSlovníkEvýznam slova element

element

prvek složka, součástka

www.vyznam-slov.cz