Význam slovSlovníkEvýznam slova elektrování

elektrování

udělování elektrického náboje tělesům

www.vyznam-slov.cz