Význam slovSlovníkEvýznam slova elektronika

elektronika

oblast zabývající se studiem a využitím elektrické vodivosti v pevné fázi (polovodiče), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky)

www.vyznam-slov.cz