Význam slovSlovníkEvýznam slova elektrografie

elektrografie

druh elektrolýzy, elektrografická analýza;grafická technika užívající fotopolovodičů k vytvoření latentního nábojového obrazu;metoda zaznamenávající biopotenciály

www.vyznam-slov.cz