Význam slovSlovníkEvýznam slova elektroda

elektroda

tuhý, kapalný nebo plynný vodič, jímž proud přichází nebo odchází do jiného prostředí;svařovací drát

www.vyznam-slov.cz