Význam slovSlovníkEvýznam slova elekce

elekce

výběr, volba

www.vyznam-slov.cz