Význam slovSlovníkEvýznam slova ekonomizér, ekonomisér

ekonomizér, ekonomisér

předehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin

www.vyznam-slov.cz