Význam slovSlovníkEvýznam slova edafon

edafon

soubor všech organizmů žijících v půdě

www.vyznam-slov.cz