Význam slovSlovníkEvýznam slova echokardiografie

echokardiografie

metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni

www.vyznam-slov.cz