Význam slovSlovníkDvýznam slova dysortografie [dyzortografie]

dysortografie [dyzortografie]

vývojová porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis, grafastenie

www.vyznam-slov.cz